Breadcrumbs 

 REKRUTACJA DO ZSS NR 5 :

podanie do szkoły podstawowej,

podanie do szkoły branżowej,

podanie do szkoły przysposabiającej do pracy 

 

REKRUTACJA  DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

OFERTA  EDUKACYJNA 

SZKOŁY BRANŻOWEJ

NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021

Szkoła Branżowa (3-letnia) daje możliwości uzyskania takich zawodów, jak:

- kucharz,

- pracownik pomocniczy gastronomii, (zajęcia w pracowni szkolnej i zakładach gastronomicznych),                         

(pozostałe kierunki w zakładach na terenie Powiatu Pabianickiego lub w pobliżu miejsca zamieszkania):

- stolarz,

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, (zapraszamy do tego zawodu >>)

- mechanik pojazdów samochodowych,

- fryzjer,

- sprzedawca.

 

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)