BreadcrumbsOFERTA  EDUKACYJNA 

SZKOŁY BRANŻOWEJ/ZASADNICZEJ  SZKOŁY  ZAWODOWEJ 

NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/Szkoła Branżowa (3-letnia) daje możliwości uzyskania takich zawodów, jak:

- kucharz,(zajęcia w pracowni szkolnej i zakładach gastronomicznych),                         

(pozostałe kierunki w zakładach na terenie Powiatu Pabianickiego lub w pobliżu miejsca zamieszkania):

- stolarz,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych  w   budownictwie,

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

- mechanik pojazdów samochodowych,

- fryzjer,

- krawiec,

- sprzedawca.

 

Wymagane dokumenty:

- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 

- świadectwo ukończenia gimnazjum (czerwiec), 

- 3 fotografie legitymacyjne, 

- podanie o przyjęcie do szkoły, 

- opinia  o uczniu z gimnazjum wraz z aktualną opinią psychologiczną, 

- orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (przeciwwskazania lekarskie), 

- karta zdrowia, karta szczepień, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli uczeń takie posiada).

Termin składania dokumentów - do 30 kwietnia 2019r., w sekretariacie Zespołu Szkół.


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)