BreadcrumbsDzięki projektowi „Eko-Pracownia To Ja i Ty” można było dotychczasową klaso-pracownię, służącą do nauki biologii, chemii i fizyki, wyposażyć w najnowszy sprzęt oraz pomoce. 

Pracownia ekologiczna funkcjonuje teraz  jako pracownia, w której odbywają się lekcje chemii i fizyki oraz przyrody, biologii i geografii, a także inne zgodnie z planem lekcji. Ponadto jest to miejsce spotkań, działalności i pracy uczniów w zorganizowanych kołach (Koło młodych ekologów , Ekolodzy na start). Planowane jest organizowanie tzw. „eko-przerw”, gdzie prezentowane będą efekty działalności uczestników kół, lub prezentowane filmiki i prezentacje multimedialne o tematyce ekologicznej. Działalność uczniów w kołach poszerza ich wiedzę z zakresu ekologii, a podejmowane działania i uczestnictwo w wycieczkach, konkursach kształtuje zachowania ekologiczne. Pracownia jest wyposażona w  ławki dwuosobowe z krzesłami dla uczniów (które w razie potrzeby można ustawić w stanowiska robocze), szafę na odczynniki chemiczne z wyciągiem, dygestorium, stolik laboratoryjny, ociekacz na probówki i szkło laboratoryjne, zestaw szkła laboratoryjnego, zestaw do segregacji odpadów, pomoce dydaktyczne: zestaw odczynników, filmy edukacyjne, model atomu, soli, plansze dydaktyczne, maszynę elektrostatyczną. Dla podkreślenia charakteru pomieszczenia na ścianie przyklejono fototapetę o tematyce ekologicznej. Aby umożliwić korzystanie z ekranu i rzutnika szczególnie w czasie zajęć dopołudniowych w oknach pracowni  zainstalowano rolety przeciwsłoneczne. Wyposażenie pracowni pozwoliło w pełni, eksperymentalnie realizować założenia podstawy programowej z chemii, fizyki a polisensoryczne poznanie zagadnień ułatwia ich zrozumienie i zapamiętywanie.                     Z biblioteczki z filmami korzystają również inni nauczyciele (na lekcjach geografii, przyrody …)   

W oparciu o utworzoną ekopracownię realizowane były, w klasach gimnazjalnych i klasach szkoły zawodowej, następujące zajęcia/wydarzenia:

- segregacja odpadów,

- wykonanie plakatów selektywnej zbiórce odpadów,

- dokarmianie zwierząt zimą (karmniki),

- powietrze jego funkcja, zagrożenia i ochrona,

- badanie próbek powietrza na obecność gazów trujących,

- zakres ochrony przyrody, ochrona zwierząt i roślinności,

- Parki Narodowe i Rezerwaty w Polsce,

- woda i jej znaczenie, rodzaje zanieczyszczeń i ochrona,

- badanie próbek wody,

- gleba, jej funkcje i znaczenie,

- badanie próbek gleby,

- przedstawienie pt.”Co zrobić, aby Ziemi nie szkodzić”,

- chronione gatunki w powiecie i województwie – stworzenie mapy powiatu z ciekawostkami przyrodniczymi. 

Pracownia i wydarzenia realizowane w oparciu o nią rozwinęły świadomość ekologiczną i przyrodniczą uczniów.

W oparciu o sprawozdanie p. E. Gałązki

 Dalej >>>>>  


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)