Breadcrumbs       Szkoła Zawodowa Specjalna realizowała (w roku szkolnym 2014/2015) projekt "Wszyscy mamy równe szanse", który miał ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Liderem projektu była"Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Przyszłość".

  Projekt realizowano w partnerstwie z Powiatem Pabianickim, a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.       

 

                                                                                                                 dalej >>>>

(zdjęcia) 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)