BreadcrumbsWSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM,

 INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


1.  Rejonowy Zarząd PCK

- włączanie się szkoły w akcję "Gorączka złota", organizowanej przez PCK,

- przekazywanie okolicznościowych paczek żywnościowych dla uczniów potrzebujących pomocy,

 - dofinansowanie do obiadów.

2.  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

- organizacja pieszych rajdów dla uczniów,

- propagowanie zdrowego stylu życia.

3.  Pabianicki Klub Sportów Wodnych

- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,

- rozbudzanie pasji do żagli i przygody.

4.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- współpraca w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

5.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

- współpraca w zakresie diagnozy, planowania i realizacji działań wobec dzieci.

6.  Miejska Biblioteka Publiczna

- współpraca w zakresie propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

- udział w konkursach plastycznych, wystawy prac dzieci.

7.  Parafia NMP w Pabianicach

- dofinansowanie do obiadów szkolnych,

- udział w zajęciach świetlicowych.

8.  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego

- organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli.

9.  Cech Rzemiosł Różnych

- pozyskiwanie informacji o zakładach rzemieślniczych gotowych przyjąć uczniów na zajęcia praktyczne,

- analiza rynku pracy pod kątem potrzeb kierunków zawodowych.

10.  Izba Rzemieślnicza w Łodzi

- organizacja egzaminów praktycznej nauki zawodu.

11.  Powiatowy Urząd Pracy

- zapoznanie uczniów z procedurami rejestracji w urzędzie (prawa i obowiązki przysługujące absolwentowi),

- opiniowanie przez urząd propozycji nowych kierunków kształcenia w szkole zawodowej.

12.  Punkt Pośrednictwa Pracy

- współpraca w zakresie organizacji zajęć dla naszych uczniów z zakresu doradztwa zawodowego.

13.  Zakłady pracy

- organizacja wycieczek zawodoznawczych,

- nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z zakładami (podpisywanie umów o praktyczną naukę zawodu, realizacja zajęć praktycznych przez uczniów)

 - pozyskiwanie od zakładów materiałów i surowców do ćwiczeń dydaktyczno - produkcyjnych,

 - pozyskiwanie środków finansowych na zakup nagród dla uczniów.

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)