BreadcrumbsWitamy w świetlicy szkolnej

Świetlica mieści się w osobnym budynku. Pełni rolę wychowawczą i opiekuńczą wobec uczniów spędzających w niej czas wolny od zajęć lekcyjnych i czekających na swych opiekunów.

Realizowane zadania:

     - kształtowanie nawyków kulturalnych i kulturowych

      - rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie, prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo

-  poznanie sposobów podnoszenia wyników uczenia się

      - wdrażanie do samodzielności i współpracy z grupą

   -  kształtowanie indywidualności i asertywności

       - kształtowanie postaw patriotycznych

        - wyrabianie postawy integracji ze środowiskiem

        - kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego

W pracy świetlicy wykorzystujemy metody wspierające rozwój, stymulujące, aktywizujące, kompensacyjne, korygujące i usprawniające. Priorytet stanowi zdobycie wśród uczestników wzajemnego zaufania, a tym samym możliwość współpracy w grupie i z grupą. W tym celu stosujemy różnorodne zabawy, które integrują zespół:

          - zabawy tematyczne

       - zabawy słowne

             - odtwarzanie ról w mini-teatrzykach

              - grupowe lub w parach tworzenie wyobrażeń plastycznych

           - wspólne gry i zabawy przy muzyce

                - przygotowywanie uroczystości.

Wszystkie zabawy twórcze, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, dydaktyczne, inspirowane przez same dzieci, a nawet zajęcia komputerowe mają uaktywnić receptory, uczyć spostrzegawczości, ćwiczyć wyobraźnię, kształtować uwagę dowolną, ćwiczyć pamięć i sprawność manualną (np. prace z plasteliny, masy solnej, kirigami i origami, gry logiczne, cyfrowe, scenariusze przedstawień, koordynacja prawej i lewej dłoni podczas posługiwania się klawiaturą komputera).

W zajęciach pozalekcyjnych uwzględniamy także edukację regionalną.

 

 Od 2010r. wychowawczynie świetlicy realizują program UE "Owoce w szkole". Uczniowie klas najmłodszych szkoły podstawowej otrzymują przez cały rok szkolny owoce, warzywa, soki owocowe i warzywno-owocowe. Dodatkowo uczą się prawidłowego odżywiania biorąc udział w zajęciach o tematyce związanej z "piramidą żywieniową", wspólnym omawianiu treści broszur, komiksów dostarczonych przez ARR. W wyniku podjętych działań, najmłodsi podopieczni przekonują się do warzyw i owoców i coraz chętniej próbują tych smaków.

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)