BreadcrumbsKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO2020/2021 

 

 

Przydatne informacje dla rodziców dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN - Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)):

https://it-szkola.edu.pl/;

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci.

 

 

 

REKRUTACJA DO ZSS NR 5 

 

REKRUTACJA  DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

Informacja dla rodziców

6 września 2019  weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie określa sposób ewidencji oraz określa warunki wydawania przez szkołę m.in.: świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o wynikach egzaminów.

Do momentu ukończenia przez ucznia 18 roku życia, rodzice będą osobiście odbierać wszelkie dokumenty i poświadczać odbiór podpisem.

W związku z powyższym od września 2019 roku legitymacje szkolne wydawane będą rodzicom niepełnoletnich uczniów w sekretariacie szkolnym.

Podstawa prawna;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019r. poz. 1700). Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2019 r. poz.    1481)

 

ZDROWIE NASZYCH DZIECI (ZDROWY STYL ŻYCIA, KOREKTA POSTAWY)

 

  

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁY

PONADPODSTAWOWE

UWAGI

11 XI 2020

Narodowe Święto Niepodległości

23 XII 2020-3 I 2021

przerwa zimowa

6 I 2021

Święto Trzech Króli

4 - 17 I 2021

ferie zimowe

2 - 6 IV 2021

ferie wiosenne

3 V 2021

 Święto Konstytucji 3 Maja

3 VI 2021

Boże Ciało

25 VI 2020

koniec roku szkolnego

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZSS nr 5

 

EGZAMINY : 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:                                 

 25-27 maja 2021 roku  >>>   EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)