Breadcrumbs  

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM          

SZKOŁY

PONADGIMNAZJALNE

UWAGI

1 XI 2017

Wszystkich Świętych

2,3 XI 2017

dni po Wszystkich Świętych

23 XII 2017 - 1 I 2018

przerwa zimowa

29 I - 11 II 2018

ferie zimowe

29 III - 3 IV 2018

ferie wiosenne

30 IV 2018

dzień przed Świętem Pracy

1 V - 3 V 2018

 Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja

4 V 2018

dzień po Święcie Konstytucji

31 V 2018

Boże Ciało

1 VI 2018

dzień po Bożym Ciele

22 VI 2018

koniec roku szkolnego

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZSS nr 5

 

EGZAMINY : 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:                                 

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. :

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. 

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

Termin dodatkowy:

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r.

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 

z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. 

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

część pisemna: 19 czerwca 2018 r.,

część praktyczna: od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)