BreadcrumbsMateriały dla uczniów

klas szkoły podstawowej - w tym zespołów edukacyjnych (ZE),                                              klas szkoły branżowej I stopnia, klas szkoły przysposabiającej do pracy (PP) 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2021: 

Informacja nt. deklaracji przystąpienia do egzaminu

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  (INFO.-KL.3 BRANŻOWA)                          

Możesz przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(https://kwalifikacjewzawodzie.pl/promocja/ ) 

 

 

 Strony, na których przygotowane są zdalne materiały i zadania dla uczniów. Wystarczy dopasować klasę, przedmiot i wykonywać ćwiczenia.

 

https://www.matzoo.pl/ - matematyka

 

www.pisupisu.pl  - j. polski

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty

 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa  

 

 

 

Przydatne informacje dla rodziców dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci (wytyczne MEN - Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) ):

https://it-szkola.edu.pl/;

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci.

 

Nauczyciele, prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, kontaktują się z rodzicami uczniów i przesyłają im materiały w formie pakietu ćwiczeń do samodzielnego wykonania.


DO ROZPAKOWANIA PLIKÓW MOŻE BYĆ POTRZEBNY DARMOWY PROGRAM 7-zip.

DO POBRANIA  ZE STRONY: 7-zip.org.pl 

 

 


ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE:
ZE p. Klemżyńskiej 

 

 

ZESPOŁY EDUKACYJNE 

 FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE /FOS+ZRK/ZE p. Jędruszczak                               

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ /ZRK/:   ZE p. Szewczyk      ZE p. Brzezińskiej                                                                                                       ZE p. Jędruszczak                                                                                                                              

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: ZE p.Szewczyk   ZE p. Sendereckiej                                                                                                  ZE p. Jędruszczak  

 

 

KLASA 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA     EDUKACJA MUZYCZNA                                                                   EDUKACJA PLASTYCZNA       WYCHOWANIE FIZYCZNE

                                                            

 

KLASA 2-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  EDUKACJA MUZYCZNA     EDUKACJA PLASTYCZNA                                                                          WYCHOWANIE FIZYCZNE        GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

J. POLSKI:  KLASA 4-6     KLASA 7-8                                                                                                                         KLASA 1 BRANŻOWA     KLASA 2A BRANŻOWA     KLASA 2B BRANŻOWA                                             KLASA 3 BRANŻOWA

 

 

MATEMATYKA: KLASA 4    KLASA 5     KLASA 6     KLASA 7    KLASA 8   

                        KLASA 1 BRANŻOWA   KLASA 2A BRANŻOWA    KLASA 2B BRANŻOWA                                                  KLASA 3 BRANŻOWA

 

INFORMATYKA:  KLASA 1    KLASA 2    KLASA 3             KLASA 4    KLASA 5    KLASA 6                                                      KLASA 7   KLASA 8                   KLASA 1 BRANŻOWA

 

J. ANGIELSKI /LINKI DO STRONY Z MATERIAŁAMI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO/:   

KLASA 1: https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/iyn26e63d7zi68ps

KLASA 2: https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/au8qosiwsecri5qm

KLASA 3: https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/1bxkhexgdj9vb516                                      

 

KLASA 4: https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/37me2um1a5d1qccs                                       

KLASA 5: https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/s9was0ur8ivff282

KLASA 6https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/z9lr4tb5lewy64t
 
KLASA 7: https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/xky811j8qa0hhv7h
 
KLASA 8:  https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/84fu6rkza7sniw9r
 
 
KLASA 1 BRANŻOWA:  https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/cdtnlsc5yvw3aws4
           
KLASA 2A BRANŻOWA:  https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/1sx85pizs3xky1os
           
KLASA 2B BRANŻOWA:  https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/eyzfrcise5w24t45
           
KLASA 3 BRANŻOWA: https://zesplszklnr5.padlet.org/mskurkowskaa1/o7j3n50rywb8gt0t
 

    

HISTORIA: KLASA 4    KLASA 5   KLASA 6   KLASA 7   KLASA 8 

                   KLASA 1 BRANŻOWA    KLASA 2A BRANŻOWA    KLASA 2B BRANŻOWA    

 

 

WOS: KLASA 8    KLASA 3 BRANŻOWA

 

 

PRZYRODA/BIOLOGIA: KLASA 4      KLASA 5      KLASA 6      KLASA 7      KLASA 8                                                                    KLASA 1 BRANŻOWA     KLASA 2B BRANŻOWA

 

GEOGRAFIA:  KLASA 5    KLASA 6      KLASA 7     KLASA 8        KLASA 1 BRANŻOWA       

                      KLASA 2 BRANŻOWA   

 

FIZYKA: KLASA 7       KLASA 8   

 

CHEMIA: KLASA 7    KLASA 8

 

 

MUZYKAKLASA 4     KLASA 5    KLASA 6

 

 

PLASTYKA:   KLASA 4    KLASA 5     KLASA 6

 

TECHNIKA:   KLASA 4    KLASA 5    KLASA 6     KLASA 7     KLASA 8

 

RELIGIA:    KLASA 1     KLASA 2-3     KLASA 4      KLASA 5     KLASA 6    KLASA 7    KLASA 8

                   ZE p. Młynarczyk   ZE p. Szewczyk    ZE p. Sendereckiej   ZE p. Brzezińskiej                                             ZE p. Jędruszczak      ZE p. Rabiai    

                   KLASA I PP (p. Michalak)     KLASA I PP (p. Kolczarek)    KLASA II PP (p. Antczak)

                   KLASA II-III PP (p. Janicz)      KLASA III PP (p. Zabrockiej)

                  KLASA 1 BRANŻOWA      KLASA 2 BRANŻOWA      KLASA 3 BRANŻOWA

 

 

 

LOGOPEDIA /p. W. Kazur/:   KLASA 5-6     KLASA PP p.Michalak   KLASA PP p. Kolczarek                                                               KLASA PP p. Antczak       KLASA PP p. Janicz    KLASA PP p.Zabrockiej   

                                           KLASA 2B BRANŻOWA

  

LOGOPEDIA /p. E. Jench-Ciemnoczołowska/: KLASA 1 (p.Duniec)    KLASA 2-3 (p.Zacharko)                                                                                          KLASA p. Młynarczyk     KLASA p. Brzezińskiej                                                                                     KLASA p. Jędruszczak       KLASA p. Rabiai

 

LOGOPEDIA /p. G. Szewczyk/: KLASA II-III PP (p. Janicz)

 

 

REWALIDACJA: ZE p. Szewczyk    ZE p. Jędruszczak     ZE p. Rabiai      KLASA 4,5,6    KLASA 7,8                                                                

                          KLASA 1 BRANŻOWA      KLASA 2 BRANŻOWA    KLASA 3 BRANŻOWA                                                       

                         KLASA I PP (p. Kolczarek)    KLASA I PP (p. Michalak)    KLASA II PP (p.Antczak)                                       

                         KLASA II/III PP (p.Janicz)    KLASA III PP (p. Zabrockiej)

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: KLASA 8        KLASA 1 BRANŻOWA

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: KLASA 4    KLASA 8   KLASA 7   KLASA 2B BRANŻOWA    

                                                                  KLASA 3 BRANŻOWA

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: ZE p. Młynarczyk    ZE p. Szewczyk        SZKOŁA BRANŻOWA     

                                                         ZESTAWY ĆWICZEŃ Z WF DLA UCZNIÓW ZE i KLAS PP 

                                            KLASY PP       KLASY 4-8

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE (p. Wieczorek): KLASA II-III PP     

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:  ZE (p. Młynarczyk)    ZE (p. Sendereckiej)    ZE (p. Szewczyk)                                                              ZE (p. Brzezińskiej)                KLASA 4-6                                                                    KLASA I PP (p. Michalak)   KLASA I PP (p.Kolczarek)    KLASA II PP

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE:  KLASA 3 BRANŻOWA

 

 KURSY DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO: KL.1,3 BRANŻOWA

 

 

J. NIEMIECKI: KLASA 1 BRANŻOWA      KLASA 2 BRANŻOWA          KLASA 3 BRANŻOWA

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: KLASA 1 BRANŻOWA   KLASA 2A BRANŻOWA    KLASA 2B BRANŻOWA

 

KUCHARZ  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

TECHNOLOGIA: KLASA 1 BRANŻOWA    KLASA 2 BRANŻOWA     KLASA 3 BRANŻOWA

 

WYPOSAŻENIE: KLASA 1 BRANŻOWA   KLASA 2 BRANŻOWA  KLASA 3 BRANŻOWA

 

STOLARSTWO: KLASA 1 BRANŻOWA      KLASA 2 BRANŻOWA      KLASA 3 BRANŻOWA

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ: KLASA 2 BRANŻOWA   KLASA 3 BRANŻOWA

PRACE W OTOCZENIU: KLASA 1 BRANŻOWA

BEZPIECZNE WYKONYWANIE PRAC: KLASA 1 BRANŻOWA

PRACE WEWNĄTRZ: KLASA 1 BRANŻOWA

 

BHP: 

                                                                                                                                     

KLASY SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY (PP):

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY: KLASA p.Michalak     KLASA p. Kolczarek     KLASA p. Antczak                                                               KLASA p. Janicz        

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  KLASA I PP     KLASA II PP    KLASA III PP 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: KLASA I PP (p. Kolczarek)                                                                                                                       KLASA II PP (p. A. Antczak)                                                                                                                                              KLASA II/III PP (p. Janicz)

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY /KRAWIECTWO/: KLASA I PP (p. Kolczarek)                                                                                                              KLASA I PP (p. Michalak)

                                                                                KLASA II PP   KLASA III PP

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY /GOSP.DOMOWE/:   KLASA I PP (p.Kolczarek)                                                                                                                          KLASA p. Janicz                                                                                                                   KLASA III PP (p. Zabrockiej)

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY /INTROLIGATORSTWO/ (p.Nowicki): KLASA III PP (p. Zabrockiej)

 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ (p. Nowicki): KLASA I PP   KLASA II PP

 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ (p. Wieczorek): KLASA II,III PP   

 
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE (p. Wieczorek): KLASA II PP
 
 
ŚWIETLICA: PROPOZYCJE -  HIGIENA I KULTURA NA CO DZIEŃ
 
 
 
PRACE DO OCENY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    
(W TEMACIE MAILA  PROSIMY WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ PRZEDMIOT)

 

 

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)