BreadcrumbsKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 01 września 2020r.

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020 r.

 

Ferie zimowe -  4 stycznia - 17 stycznia 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:                                  

25-27 maja 2021 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:  

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/ 

 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

25 czerwca 2021 r.


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)