BreadcrumbsKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 02 września 2019r.

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2019r.- 01 stycznia 2020r.

 

Ferie zimowe -  13 - 26 stycznia 2020r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 9- 14 kwietnia 2020r.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:                                 

 

język polski  – 16 czerwca 2020; godz.9.00

 

matematyka – 17 czerwca 2020; godz.9.00

 

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020; godz.9.00

 

TERMINY DODATKOWE:

 

język polski – 7 lipca 2020; godz.9.00

 

matematyka – 8 lipca 2020;godz.9.00

 

 język obcy nowożytny – 9 lipca 2020; godz.9.00 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- 26 czerwca 2020r.


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)