BreadcrumbsKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 03 września 2018r.

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2018r.- 01 stycznia 2019r.

 

Ferie zimowe -  11 - 24 lutego 2019r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 18- 23 kwietnia 2019r.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:                                 

 15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych: 

               

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

część pisemna: 

część praktyczna: 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- 21 czerwca 2019r.


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)