BreadcrumbsKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 04 września 2017r.

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2017r.- 01 stycznia 2018r.

 

Ferie zimowe -  29 stycznia - 11 lutego 2018r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018r.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:                                 

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. :

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. 

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

Termin dodatkowy:

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r.

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 

z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. 

na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

 

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych: 

27 kwietnia 2018r.                 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

część pisemna: 19 czerwca 2018 r.,

część praktyczna: od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- 22 czerwca 2018r.


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)