BreadcrumbsO nas

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 mieści się przy ul. Pułaskiego 32 w Pabianicach.  

Uczęszczając do tej placówki uczymy się w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej. Podobnie jak uczniowie wszystkich szkół, do szkoły podstawowej uczęszczamy przez osiem lat. Tutaj od klasy I do III uczymy się czytać, pisać, poznajemy wiadomości o środowisku, dbamy o kondycję fizyczną pod opiekuńczym okiem naszych wychowawczyń.

Klasy IV - VIII, to kolejny krok w zdobywaniu wiedzy z j. polskiego, matematyki, historii, sztuki, języka obcego, religii, przyrody ...

Każdego przedmiotu uczy nas inny nauczyciel, oczywiście w przystosowanych do tego pracowniach. Przez trzy lata zdobywamy zawód w szkole branżowej, w kierunkach: kucharz , stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, krawiec.

W naszym Zespole Szkół istnieje również Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 Czy się różnimy od uczniów z "masówek"?

Tak, ponieważ nasza niepełnosprawność wymaga od nauczycieli i wychowawców najwyższych kwalifikacji, niezbędnych w pracy w szkole specjalnej by mogli ciekawie, zachęcająco, a nade wszystko znanymi im metodami kompensować te elementy umysłu, których działanie jest zaburzone. Korzystamy na terenie szkoły z pomocy psychologa, pedagoga, logopedy, nauczycieli prowadzących terapię zajęciową i gimnastykę korekcyjną. W szkole istnieją również klasy z nauczaniem na poziomie szkoły podstawowej i z nauczaniem na poziomie gimnazjum, w których nasi koledzy oraz koleżanki uczą się samodzielności, zaradności.

Mamy także kolegów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą chodzić do szkoły i dlatego uczą się w domu - do nich przychodzą nauczyciele.

Lubimy bawić się, uczyć i odnosić sukcesy. Bierzemy udział w olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele naszych szkół organizowali m.in. Wojewódzką Olimpiadę Sportową, Wojewódzką Olimpiadę Matematyczną.

Czas po lekcjach spędzamy w świetlicy, gdzie oczekujemy na rodziców, a wychowawczynie nie pozwalają nam na nudę i bierność. Zespół szkół oznacza przeważnie ogromny budynek z wielką ilością uczniów, których nie zawsze pamiętają nauczyciele. U nas jest inaczej. Wszyscy nauczyciele i pracownicy administracji znają wszystkich uczniów (przez co nie możemy rozrabiać bezkarnie), dzięki czemu możemy zwrócić się z prośbą o pomoc do każdego dorosłego na terenie szkoły.                                                                                                         

                                                                            UCZNIOWIE

 

Placówka nasza wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny.

          

                            


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)