Breadcrumbs     

 

COVID-19 - (WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW, ICH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKOŁY)  

 

       REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W OKRESIE EPIDEMII                                                                                            

                                                     

 
 
  
  

  

 REKRUTACJA DO ZSS NR 5 

 

REKRUTACJA  DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 


 

                                                                                                                                                                                            UWAGA! 

                                     Zbliża się stulecie naszej szkoły.                        >>> więcej >>>

  

 

 

Nasza Szkoła w Internecie

  

CHWALIMY SIĘ: 

 

 Uczennica Szkoły Branżowej otrzymała stypendium starosty 

 

 

Nagrody dla nauczycieli naszej szkoły  

                        (Nagroda Starosty Powiatu Pabianickiego: dla p. dyrektor - B. Bulzackiej, p. B. Michalak                                           oraz  Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty dla p. M. Rabiai)

 

 

 

- Etiuda "Chropy - rzecz o zabytkach Pabianic", dokument zrealizowany przez              p. Andrzeja Nowickiego oraz uczniów Szkoły Branżowej, w którym ukazane są wyjątkowe miejsca Pabianic związane z historią miasta.  

 

 "Jak Chropy powstawały..." - artykuł  o etiudzie, opracowany przez p. Iwonę Gajdę, można znaleźć  w  Nowym Życiu Pabianic, nr 2.                        

 

Prace uczniów ze Szkoły Przysposabiającej  do Pracy więcej >>>


                                      

Realizowane programy i projekty:

 

-Wielofunkcyjne boisko sportowe: inwestycja sfinansowana przez Starostwo Powiatowe, PFRON  <<<więcej>>>   zdjęcia

 

 

   - Został utworzony punkt dydaktyczny pn. „Zielony zakątek”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” <<<więcej>>> zdjęcia

 

 

-  W naszej szkole została przeprowadzona modernizacja stołówki szkolnej i jadalni, w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".           

O tę dotację ubiegała się p. Dyrektor (z poparciem organu prowadzącego).

 

 

  -     Została zakończona inwestycja : "Likwidacja barier architektonicznych" w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach. Inwestycja była realizowana ze środków organu prowadzącego i PEFRON.

  

- Placówka nasza brała udział w projekcie „Eko-Pracownia To Ja i Ty”                       – program realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.    więcej>>

 

  -Projekt: "W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę"   - program przyrodniczo-ekologiczny dla ZSS nr 5 w Pabianicach,               dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi        więcej >

 

 

Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 

współfinansowany przez Unię Europejską  

 Celem głównym projektu jest rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne. 

 

 

 Projekt "Wszyscy mamy równe szanse"     więcej ...  

 

PABIANICKA SPOŁECZNA KAMPANIA PRZECIW DOPALACZOM pobierz plik

 

 

 

 

                        


 

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami społecznymi

oraz: 
 

                   WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 

OCHRONY ŚRODOWISKA GOSPODARKI WODNEJ

 W ŁODZI    

 

   

                               

  

 

 

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)